ZİLE "ÇEKEREK" IRMAĞI (Şeker-Ab Irmağı)


 Zilenin Bazı köyleri ,Çekerek Nehri kıyısında bulunduğu için tarlaları su alabilmektedir. Ayrıca köylerinde ırmak kenarında bulunan mesire yerleri, görülmeye değer yerlerindendir. İnsanları genellikle  İstanbul'a göç ederler. İstanbul'da genellikle servisçilik ve nakliyatçılık yaparlar.köylerinde genellikle buğday,şeker pancarı,arpa gibi tahıllar yetiştirilmektedir.özellikle çekerek nehri sayesinde ırmağa yakın yerlerde şeker pancarı yetiştirilmektedir.Çekerek nehri sayesinde birçok aile şeker pancarı ekebiliyor ve bu sayede para kazanabiliyor.