MEŞHUR BEYAZ ZİLE PEKMEZİÜlkemizin coğrafik ve ekolojik bakımdan bağcılığa çok elverişli olması nedeni ile Anadolu tarih boyunca bağları ve üzüm çeşitleri ile şöhret bulmuştur.
Zile 4000 yıllık tarihe sahip Anadolu’nun en eski ilçelerinden biridir.Anadolu insanının bağcılığa verdiği önem ve gösterdiği özenden dolayı Zileliler de yetişen üzümlerini pekmez yapımında kullanmışlardır.
Üzüm pekmezi hemen hemen yurdumuzun her yerinde üretilmekle birlikte kırsal bölgelerde daha yaygın olup çok eski bir geçmişe sahiptir.
1890 tarihli Osmanlı yıllığında Zile Pekmezinden” Gayet nefis ve meşhurdur” diye söz edilmektedir.
Zile Pekmezi diğer pekmezlere oranla daha hoş ve aromatik lezzette olması,beslenme değerinin yüksek,zengin vitamin ve mineraller içermesinden dolayı gelişme çağındaki çocukların, hamile ve emzikli kadınların,ağır işte çalışanların sporcuların,askerlerin aradığı bir gıda olma özelliğine sahiptir.Zile pekmezinin beslenmedeki önemi balda daha fazladır.
BEYAZ ZİLE PEKMEZİ sadece Zile’de üretilmekte ve MEŞHUR BEYAZ ZİLE PEKMEZİ adı altında satışı yapılmaktadır.
Zile Pekmezinin şöhreti sadece Zile ve Türkiye sınırları içinde kalmayıp Almanya,Fransa,Hollanda,İngiltere gibi Avrupa ülkelerinde de kendisinden söz edilen ve aranılan bir gıda maddesi olarak bilinmektedir.
Zile’de pekmez üretimi yapan bir adet modern teknolojiye sahip fabrika iki adet imalathane bulunmaktadır.