Veni, Vidi, Vici Ünlü Latince Deyiş.

Bu deyiş ayrıca Philip Morris şirketinin ünlü sigarası Marlboro’da slogan olarak kabul edilmiştir.

               Veni, vidi, vici Latince venire, videre, vincere fiilerinin birinci tekil şahıs geçmiş zaman halidir.
               Türkçe karşılığı; “Geldim, gördüm, yendim”dir.* Bu günlükte yaşadıklarımı, öğrendiklerimi ve düşüncelerimi anlatacağıma göre yaptığım geziler önemli bir yer tutmalı diye düşünüyorum çünkü çok okuyan biri olmama rağmen bence çok okuyan değil çok gezen bilir.
               Ben, Sezar’ın dediği gibi gezip gördüğüm yerleri yenmedim ama fethettim. Gördüklerimin anlattığı her şeyi öğrenmeye çalıştım. Savaşlar kazanıp ülkelere, şehirlere sahip olmaya çalışabiliriz ama bu sadece bir yanılsamadır, sonlu ömrümüzde sahip olabileceğimiz yanlızca aklımızda ve hafızamızda olanlardır. Yeri gelmişken “Veni,Vidi,Vici” sözlerini söyleyen Sezar’ın hangi koşullarda ve neyi anlatmak için bu kelimeleri kullandığını bilmekte de yarar var.
               Üstelik yaklaşık 2000 yıl önce ilk kez kullanılmış olan bu sözler hala benzer bir aferi ifade etmek için kullanılıyor. Bu cümle Julius Sezar tarafından Roma Senatosu’na yazılmış Zela Savaşı’ndaki zaferini anlatan mektupta geçer. Sezar Tokat’ın Zile ilçesinde Pontus’lu Pharnaces II’ye karşı kazandığı zaferin ardından Roma Senatosuna gönderdiği mektupta bu cümleyi kullanmıştır. Bu kısa ve özlü söz sadece Sezar’ın zaferinin büyüklüğünü değil, onun askeri hünerini de vurgulamaktadır. Farklı bir bakış açısından (Sezar aynı dönemde bir iç savaşı da sürdürmektedir), bu özdeyiş aristokratlardan oluşmuş ve geleneksel olarak Roma Cumhuriyeti’ndeki en güçlü grubu temsil eden senatoyu küçümseyişinin bir göstergesi olarak yorumlanabilir.
               Tarihi kaynaklara göre, M.Ö 100 veya M.Ö 44 yılları arasında yaşadığı tahmin edilen Roma İmparatoru Julios Sezar, Pontus asıllı Basforos kralı 2. Pharneke ile Zile Altıağaç mevkiinde çok kanlı bir savaş yapar. Savaşta her 2 taraf da büyük kayıplar verir. Ancak savaşı Roma İmparatoru Julius Sezar kazanır.
                Bunun üzerine dünyaca ünlü sözü ”Veni-vidi-vici” (Geldim-gördüm-yendim) diyerek, durumu Roma’ya bildirir. Sezar Zile’de kaleye taş bir kitabe yaptırarak, dünyaca ünlü bu sözünü oraya da yazdırır. Günümüzde Zile Kalesi’nde bulunan kitabeleri ziyaret etmek için her yıl çok sayıda turist ilçeye gelirken, bazı tarihçiler bu kitabenin Sezar tarafından yapılan asıl kitabe olmadığını, gerçek kitabenin çalındığını ve nerede olduğunun tespit edilemediğini, ama bu sözün Zile İlçesi’nde söylendiğinin tüm kaynaklarda geçtiği de ifade edilmektedir .
                Ayrıca Zile’nin Yıldıztepe Kasabası’ndan çıkarılan pek çok antik eserin üzerinde ”Veni-vidi-vici” yazısının görüldüğü ifade edilmektedir. Popüler Kültürde ”Veni-vidi-vici”, sosyal rekabet veya iş dünyasında sıkça kullanılan Latince terimlerdendir. Örneğin, kârlı bir işi başarıyla alan idareci şaka ile karışık bir şekilde bu kalıbı söyleyebilir.
                Popüler kültürde çeşitli televizyon programlarında farklı özellikler atfedilerek (sihirli olduğu gibi) kullanılmıştır. Ayrıca birçok farklı müzik türünden grup ve müzisyenin şarkılarında geçmiştir.Bazı film ve afişlerde de kullanılmıştır.
 http://narım.web.tr