BOYACI HASANAĞA CAMİİ

Sakiler mahallesinde bulunan bu camiyi Sultan II Beyazıt zamanında Sultan Hocaoğlu Ali 1479 yılında yaptırmıştır.Kitabesi Günümüze kadar gelememiştir.Ancak yanında aynı kişi tarafından yaptırılan bir okulbulunmakta olup,bu okulun kitabesinde de camii ile birlikte 1479 yılında yaptırıldığı yazılıdır.

Camii kesme moloz taştankare planlı olarak yapılmıştır. İbadet mekanın üzerini tromplu,sekizgen kasnaklı bir kubbe örtmektedir,camiinin önünde yuvarlak kemerlerle birbirine bağlı, dört sütunun taşıdığı kubbeli üç bölümlü son cemaat yeri bulunmaktadır.

yanındaki minaresi taş kaide üzerine tuğladan yuvarlak gövdelidir. Bu minare 1939 depreminden sonra yıkılan minarenin yerine yapılmıştır.Halk arasında caminin ismi Hızır Camii olarak geçmektedir.İnanışa göre 40 vakit sabah namazını bu camide kılan Hızır (A.S.)'ı görürdenilmektedir.Kale yolu üzerinde bulunan bu camigörülmeye değer bir Osmanlı eseridir.

Bu Yazı Otel Konfor'un Kültür Hizmetidir.
20-04-2012-Zile