Zile ve Hinterlandının Tarihteki Adları

Zile ve Hinterlandının
Tarihteki Adları

Anzilia, Anziliya, Gazala, Sılay, Silay, Sile, Sileh, Zala, Zela, Zelâ, Zeleh, Zelid, Zelidis, Zelitid, Zelit, Zelitica, Zeltis, Zelitis, Zelos, Zelus, Zeyli, Zila, Zilâ, Zilch, Zileh, Zilê, Zilè, Zilleh, Zilon, Zile

Hinterland ne Demektir?


Bir yerleşim merkezinin ticaret merkezi durumunda olduğu ve ürünleri toplayıp gelen malları dağıttığı çevredir kısaca iç bölge ya da arka bölge olarak bilinir.
Almanca arka alan demek olan hinterlandın geniş olması gerekir. aksi takdir de ticarete uygunluğu darlan şehir hammadde satışıyla ayakta kalmaya çabalar.
Geride topraklar, gerideki ülke anlamına gelen Almanca kökenli bir terim.
Bu ulaşım kaynağına, limana, özellikle ekonomik anlamda, bağımlı durumda
bulunan toprak parçaları birer hinterland oluştururlar.

Bu Yazı Otel Konfor'un Kültür Hizmetidir. 19-04-2012-Zile