ZİLE KALESİNDEKİ, KALENİN DOĞUSUNDA BULUNAN SÜTUNLAR