YENİ GELİŞTİRİLEN "ZİLECE BİR DEYİM"

"Öteyüzlü değilim, Öteyüzcülük yapanın, veya Öteyüz diye bir ayrım koyanın, Öteyüzü kararsın !!..."